Plastik Sızdırmaz Gıda Kapları

 • Sızdırmaz Kap 150 gr -

 • Sızdırmaz Kap 250 gr -

 • Sızdırmaz Kap 375 gr -

 • Sızdırmaz Kap 500 gr -

 • Sızdırmaz Kap 750 gr -

 • Sızdırmaz Kap 1000 gr -

 • Sızdırmaz Yüksek Kap 1000 gr -

 • Sızdırmaz Düz Kap 1250 gr -

 • Sızdırmaz Yüksek Kap 1250 gr -

 • Sızdırmaz Düz Kap 1500 gr -

 • Sızdırmaz Yüksek Kap 1500 gr -

 • Sızdırmaz Düz Kap 1750 gr -

 • Sızdırmaz Yüksek Kap 1750 gr -

 • Sızdırmaz Düz Kap 2000 gr -

 • Sızdırmaz Yüksek Kap 2000 gr -